Voor ouders

Onze school is een leef-werkgemeenschap, waarin kinderen stamgroepleiders en ouders een eigen rol hebben. De opvoeding van kinderen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Samen zijn we betrokken bij de ontwikkeling van het kind.

Om kinderen te leren omgaan met zichzelf, de ander en de wereld is het belangrijk dat kinderen, ouders en de stamgroepleider hun ervaringen delen en samen onderzoeken hoe het kind het beste begeleid kan worden vanuit de waarden van Jenaplan.

Ouders nemen deel aan de leef- werkgemeenschap van de school: ze brengen hun expertise ondersteunen bij activiteiten. Het team, de kinderen vormen met de ouders de school.

Heeft u interesse in onze school voor uw kinderen? Klik hier voor onze aanmeldprocedure.