Voor ouders

Onze school werkt graag samen met ouders en wil daarbij zo laagdrempelig mogelijk zijn. Als ouder kunt u op diverse wijzen participeren binnen de school. Wilt u inhoudelijk meedenken over het schoolbeleid dan kan dat via de Medezeggenschapsraad. Als u meer praktisch wilt bijdragen aan bijvoorbeeld de organisatie van onze schoolfeesten dan kan dat via de Ouderraad.

Wilt u liever meer op stamgroepniveau de stamgroepleider ondersteunen dan kunt u groepsouder worden. Maar u kunt zich ook opgeven voor het helpen bij allerlei incidentele activiteiten die wij organiseren, van excursies tot zomerfeest en van knutselactiviteiten tot gastlezingen bij projecten.