Welkomstwoord

Welko

Welkom op de website van openbaar Jenaplanschool het Spoor in Zeist.
Wij bieden eigentijds onderwijs en vinden het belangrijk voortdurend kritisch na te denken over wat kinderen van deze tijd nodig hebben. Ons Jenaplanconcept spreekt ook ouders en kinderen uit andere wijken aan.

De 21ste eeuw biedt nieuwe mogelijkheden en kansen. Dat vraagt om andere vaardigheden en inzichten. Als school bieden wij kinderen een veilige plek om vaardigheden aan te leren, deze te testen en aan te scherpen. Nieuwsgierigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn drie pijlers waarop onze visie steunt.

Ons Jenaplanconcept

In het Jenaplanconcept staan relaties centraal:
1. De relatie van het kind met zichzelf
2. De relatie van het kind met de ander en het andere
3. De relatie van het kind met de wereld

Kinderen leren op het Spoor lezen, schrijven en rekenen met behulp van methodes die veel basisscholen gebruiken. Daarnaast geven we thematisch onderwijs in alle groepen. Er staat steeds een ander thema centraal, dat via spel en onderzoek wordt uitgediept.
We halen de buitenwereld naar binnen en andersom. We prikkelen de nieuwsgierigheid van kinderen, waardoor ze zich meer betrokken voelen en veel leren!

Rondleiding

Om een goede keuze te maken voor de toekomstige school van uw kind bieden wij de gelegenheid om een informatieochtend bij te wonen. De informatieochtenden zijn eens per maand op woensdagochtend van 09:00 uur tot 10:30 uur. U krijgt allereerst algemene informatie over Jenaplanschool Het Spoor, waarna kinderen uit de bovenbouw uw een rondleiding door de school geven. Na de rondleiding kunt u uw kind aanmelden.

Voor de kleuterbouw hebben wij tot 2021 een wachtlijst.
Voor nieuwe al naar school gaande kinderen geldt dat wij voor schooljaar 2019-2020 plek hebben in de groepen 3 en 4.

De data voor de informatieochtenden van Jenaplanschool Het Spoor 2019 zijn:

2019:
5 juni

U bent van harte welkom om deel te nemen aan een informatieochtend.
Aanmelden is niet nodig maar mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Conny van Egmond. Connyvanegmond@wereldkidz.nl