Welkomstwoord

Welko

Welkom op de website van openbaar Jenaplanschool het Spoor in Zeist.
Wij bieden eigentijds onderwijs en vinden het belangrijk voortdurend kritisch na te denken over wat kinderen van deze tijd nodig hebben. Ons Jenaplanconcept spreekt ook ouders en kinderen uit andere wijken aan.

De 21ste eeuw biedt nieuwe mogelijkheden en kansen. Dat vraagt om andere vaardigheden en inzichten. Als school bieden wij kinderen een veilige plek om vaardigheden aan te leren, deze te testen en aan te scherpen. Nieuwsgierigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn drie pijlers waarop onze visie steunt.

Ons Jenaplanconcept

In het Jenaplanconcept staan relaties centraal:
1. De relatie van het kind met zichzelf
2. De relatie van het kind met de ander en het andere
3. De relatie van het kind met de wereld

Kinderen leren op het Spoor lezen, schrijven en rekenen met behulp van methodes die veel basisscholen gebruiken. Daarnaast geven we thematisch onderwijs in alle groepen. Er staat steeds een ander thema centraal, dat via spel en onderzoek wordt uitgediept.
We halen de buitenwereld naar binnen en andersom. We prikkelen de nieuwsgierigheid van kinderen, waardoor ze zich meer betrokken voelen en veel leren!

Rondleiding

Bent u een nieuwsgierig geworden en wilt u graag kennismaken met het Spoor? Kom dan naar een van de rondleidingen die gedurende het jaar worden gehouden. De rondleidingen vinden plaats onder schooltijd, zodat u onze school echt kunt ervaren.
Aanmelden voor rondleiding kan via Connyvanegmond@wereldkidz.nl