Het Spoor-boekje

In dit boekje vindt u praktische zaken, om samen een goede start van het nieuwe schooljaar te maken. De onderwerpen die in het boekje aan bod komen zijn de volgende:

● Schooltijden
● Vakantierooster 
● Studiedagen (vrije dagen voor de kinderen)
● Jaarkalender
● Ouderparticipatie
● Algemene info bouwgroepen

Het Spoor-boekje voor ouders en kinderen 2023-2024