Schooltijden en gymtijden

Het Spoor hanteert een ‘continu rooster’: alle kinderen blijven tussen de middag op school. 

maandag:    8.30 – 14.30 uur
dinsdag:       8.30 – 14.30 uur
woensdag:   8.30 – 12.15 uur
donderdag:  8.30 – 14.30 uur
vrijdag:         8.30 – 14.30 uur

Om 8.15 uur gaan de deuren open en mogen de kinderen en ouders de groep in. De stamgroepleider is dan ook in de groep aanwezig.

Gymtijden 
We gymmen iedere donderdag en vrijdag.

De kleuters krijgen gym van hun eigen stamgroepleider in de gymzaal van de Meerklank. De kleuters gymmen in hemd en onderbroek.

De gymlessen van de onder-, midden- en bovenbouw vinden plaats in gymzaal Bisonpark van een vakleerkracht gym. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op de gymnastiek dagen sportkleding en gymschoenen bij zich heeft.

De leerlingen met lang haar dragen hun haar vast en naar achter gedragen (staart, vlecht, clipjes). De sieraden worden op school bewaard of eventueel in de kleedkamer achtergelaten. De leerlingen die de benodigde gymspullen zijn vergeten, kunnen eventueel spullen lenen van een leerling uit een andere stamgroep. Zonder gymspullen kunnen de leerlingen helaas niet aan de les deelnemen en zullen zij op school blijven. De leerlingen die om medische redenen niet aan de les kunnen deelnemen, blijven i.v.m. de veiligheid ook op school.