Ontwerp nieuw schoolgebouw (NiBo)

Nieuw schoolgebouw voor Het Spoor

Iedereen is verschillend en niemand leeft alleen, we zijn samen verantwoordelijk. Deze missie van ons Jenaplanonderwijs maakt het mogelijk dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Samen praten, samen spelen en samen vieren, vormen de basis van ons onderwijs. We werken in stamgroepen, met kinderen van verschillende leeftijden en niveaus. Onze kinderen ontwikkelen zich op eigen niveau en gaan graag naar school. 

We zitten al jaren in het huidige gebouw. We willen graag een gebouw dat beter past bij onze visie op het Jenaplanonderwijs. De uitgangspunten van ons onderwijs, waar u voor uw kind voor heeft gekozen, kunnen met de huidige vaste lokalen onvoldoende tot ontwikkeling komen. Wij zijn dan ook heel blij met de nieuwbouw. Een schoolgebouw dat ontworpen is vanuit onze Jenaplanvisie.

Tweemaal verhuizen

Het nieuwe schoolgebouw komt op het terrein waar Het Spoor staat, het kleutergebouw en het gebouw van de Meerklank. Het gebouw van de Meerklank staat inmiddels al geruime tijd leeg. 

Ook al gaat er gesloopt en gebouwd worden, ons onderwijs moet gewoon doorgaan. Daarvoor is een goede planning en een stevig Programma van Eisen nodig die ons de komende jaren flink bezig zullen houden. Het team en de MR zijn en worden steeds betrokken. Er komt veel op ons af, want er staat heel wat op het programma. Er komt nieuwbouw, het Jenaplanonderwijs wordt daarmee verder ontwikkeld, we gaan tweemaal verhuizen en we mogen de nieuwe school inrichten. Gelukkig worden we door een projectleider van Draaijer ondersteund, zodat wij ons kunnen blijven richten op het geven van goed Jenaplanonderwijs.

Eerste verhuizing

Ons mooie, nieuwe gebouw komt op de plek van onze huidige school aan de Stationslaan 3. Daarvoor wordt het huidige gebouw gesloopt. Er wordt een tijdelijk gebouw geplaatst aan de achterzijde van ons schoolplein. Ons adres wordt dan tijdelijk Slotlaan 330. De hele school verhuist daarnaartoe. De school krijgt daar de ingang.

Planning

Het Spoor verhuist volgens de huidige planning naar de tijdelijke huisvesting aan de Slotlaan 330 in het najaar 2024. De nieuwbouw zou tussen najaar 2025 en voorjaar 2026 gereed zijn. Maar: het is een planning. Er kan nog van alles gebeuren. 

Deelprojecten

Een hele reeks van werkzaamheden en planningen moeten in elkaar gaan passen en elkaar opvolgen. Dat vraagt slim puzzelen en plannen. Ieder deel van het traject is afhankelijk van wat ervoor of erna gaat gebeuren. Als we het voor u op een rij zetten, zijn dit de deelprojecten: 

 • Sloop van het oude gebouw Meerklank aan de Slotlaan 330 
 • Bouw tijdelijke speelzaal kleuters Slotlaan 330
 • Bouw tijdelijk schoolgebouw van de school aan de Slotlaan 330
 • Sloop van onze school Het Spoor aan de Stationslaan 3
 • Nieuwbouw Jenaplanschool Het Spoor aan de Stationslaan 3
 • Sloop van het kleutergebouw aan het Bethanieplein
 • Bouw nieuwbouw BSO en gemeentelijke gymzaal aan Slotlaan 330.

Puzzel

Nu begrijpt u ongetwijfeld waarom wij het over een puzzel en een lastige planning hebben! Voor elk deelproject zijn vergunningen nodig. Voor de terreininrichting, de tijdelijke huisvesting en de nieuwbouw zijn of worden informatiebijeenkomsten met omwonenden georganiseerd. 

Tot de kerst 2023 zijn er voor de omwonenden informatieavonden over de tijdelijke huisvesting én de nieuwbouw, voorafgaand aan de vergunningsaanvragen die voor 2024 worden ingediend.

Echt Jenaplanonderwijs

Al is de nieuwbouw nog ver weg, de stamgroepleiders denken alvast na over hoe zij het onderwijs in het nieuwe gebouw nóg meer Jenaplan kunnen laten zijn. Wij zijn daar nu al mee aan het werk, zodat we er klaar voor zijn als we het nieuwe gebouw betrekken. In de aanloop naar de nieuwbouw organiseren we bijeenkomsten waarin we u informeren. Daarvoor is het nu te vroeg.  

Klik hier voor een filmpje over ons Jenaplan onderwijs.

Hoe ziet ons nieuwe schoolgebouw eruit?

Hier kunt u het ontwerp van onze nieuwe school bewonderen. 

Het gebouw is ontworpen vanuit de Jenaplanvisie. Dat was de opdracht aan EVA Architecten. Het bureau dat ons nieuwe gebouw heeft ontworpen. Het gebouw gaat minimaal 40 jaar mee, dus willen wij dat het gebouw mee kan veranderen met de ontwikkelingen van de tijd. Het lerarentekort is zo’n ontwikkeling, we weten dat dit alleen maar erger gaat worden. We hopen vacatures natuurlijk altijd met nieuwe medewerkers te kunnen vervullen. Ook de flexibiliteit van het gebouw is daarbij nodig. Het gebouw geeft een basis voor de wens van het team: een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen.  


Foto: binnenzijde kookcafe

Samen leren en oefenen

In het nieuwe gebouw hebben de stamgroepen hun eigen bouwruimte met voor iedere groep een stamkring. De bouwruimte is de plek om samen met de andere kinderen uit hun bouw te leren en te oefenen. Er is ook ruimte voor kleine en grote groepen. In het Jenaplanonderwijs is dit de basis om te leren. Dit gaan we in het nieuwe gebouw versterkt inzetten. We worden daarbij begeleid door een Jenaplanspecialist. 

Foto: voorbeeld binnenzijde bouw

In ons nieuwe gebouw:

 • kunnen alle kinderen stil leren, samen leren, staand leren of zittend;
 • is er ruimte voor instructie in kleine en grotere groepen;
 • staan in elke bouwruimte 2 stiltewerkplekken, die zo geplaatst zijn dat in de bouwruimte 3 of 4 subruimtes ontstaan;
 • heeft elke bouw een bouwteam, waarin de stamgroepleiders samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan alle kinderen in de bouw;
 • vormen de bouwteams samen het schoolteam.