Social schools


We werken op Het Spoor met het communicatie platform Social Schools. Hiermee  brengen we u wekelijks op de hoogte van alle wetenswaardigheden binnen onze school. U krijgt een uitnodiging om alles te volgen van de groep van uw kind en hiernaast kunt u ook alle schoolzaken volgen via de app en de mail.

     .