Jenaplan

Het Spoor is een Jenaplanschool.
Het Jenaplanconcept is in Nederland ontwikkeld in de jaren ’60. Het was een tegenreactie op het traditionele klassikale onderwijs. Jenaplan is een onderwijssysteem waarin het kind centraal staat en niet de leerstof.
Bekijk hier een filmpje van Jenaplanonderwijs.

Belangrijke kenmerken van een Jenaplanschool zijn:
1. Het pedagogisch klimaat (de sfeer)
2. Een breed onderwijsaanbod dat ontwikkeling stimuleert op cognitief, sociaal emotioneel, kunstzinnig en motorisch gebied
3. Het werken met vier basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering

In ons schoolplan lees je meer over de manier waarop wij deze vier basis kenmerken op onze school vorm geven. Alle erkende jenaplanscholen zijn verenigd in de Nederlandse Jenaplan Vereniging 
Onze Jenaplanschool valt onder een schoolbestuur voor openbare scholen: Wereldkidz