Nieuwe leerlingen

Kennismaken

Om een goede keuze te maken voor de toekomstige school van uw kind, ontvangt onze schoolleider Margo Foppen u graag op school voor een eerste kennismaking. Deze bijeenkomst is met meerdere ouders/verzorgers tegelijkertijd. U krijgt algemene informatie over Jenaplanschool Het Spoor en er is gelegenheid om uw vragen te stellen. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer informatie over het aanmelden van uw kind(eren). We hebben graag alle aandacht voor jullie als ouders en de vragen die jullie stellen, we zien jullie graag zonder kinderen op de bijeenkomst. 

Mocht u een kennismakingsbijeenkomst bij willen wonen, neemt u dan contact op met onze management assistent Sanne Viguurs via sanneviguurs@wereldkidz.nl.

Aanmeld- en inschrijfprocedure voor kinderen van 3 jaar

Als u, na het bezoeken van de kennismakingsbijeenkomst, uw kind wilt aanmelden op Het Spoor dan kunt u dit aangeven bij de management assistent. Indien er een beschikbare plek is, ontvangt u een inschrijfformulier dat u ondertekend dient te retourneren. Op het moment dat wij uw inschrijving bevestigd hebben, bent u verzekerd van de plaatsing van uw kind op Het Spoor. Dit formulier gebruiken wij voor de administratieve inschrijving van uw kind zodra het 4 jaar is.

Ongeveer 10 weken voor de start van uw kind neemt de stamgroepleider contact met u op om afspraken te maken over het wennen. Ongeveer een maand voordat uw kind start op Het Spoor ontvangt u een mail met alle informatie die u nodig heeft voor een goede start op school.

Indien er geen plek beschikbaar is, noteren wij uw gegevens en nemen wij contact met u op zodra er een plek beschikbaar is. U komt dan op een reservelijst. Hierna volgt dezelfde procedure als hierboven aangegeven.

Interesse in Het Spoor voor kinderen jonger dan 3 jaar

Aanmelden mag wettelijk gezien pas als uw kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt. Wellicht bent u voor deze leeftijd al op zoek naar een geschikte school voor uw kind. U bent natuurlijk van harte welkom bij een van onze kennismakingsbijeenkomsten die wij hiervoor maandelijks organiseren. Als u, na het bezoeken van de kennismakingsbijeenkomst interesse heeft in Het Spoor, geeft u dit dan aan bij onze management assistent. U krijgt dan een interesseformulier toegestuurd. Wanneer wij deze ingevuld retour hebben ontvangen, bevestigen wij dat uw kind op onze interesselijst staat. Staat uw kind op de interesselijst dan heeft dat als voordeel dat u door ons op de hoogte wordt gebracht als u uw kind kunt gaan aanmelden op het moment dat uw kind 3 jaar wordt. Het opnemen van uw gegevens op onze interesselijst geeft geen voorrang en geen recht op plaatsing. Aan het kenbaar maken van uw interesse kunnen dus geen rechten ontleend worden. 

Indien u op onze interesselijst staat, ontvangt u in het kwartaal waarin uw kind 3 jaar wordt een inschrijfformulier van ons. Wanneer u uw kind daadwerkelijk wilt aanmelden bij ons op school, dienen wij dit formulier volledig ingevuld en ondertekend retour te ontvangen. Wij kennen plekken toe op basis van ontvangst van volledig ingevulde én ondertekende inschrijfformulieren. Op het moment dat wij uw inschrijving bevestigd hebben, bent u verzekerd van de plaatsing van uw kind op Het Spoor. Per jaar hebben we plek voor 42 kinderen. 

Indien er geen plek meer beschikbaar is, oftewel als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken, bewaren wij uw gegevens en nemen wij contact met u op zodra er een plek beschikbaar is. 

Aanmeldprocedure voor schoolgaande kinderen oftewel ‘zij-instromers’

Door een verhuizing bijvoorbeeld kunt u op zoek zijn naar een school voor kinderen die elders al naar school gaan. Neemt u dan contact met ons op. Wij gaan dan eerst na of er ruimte is in de groep(en) waarin uw kind(eren) zou moeten instromen. Is er een plek dan volgt een wederzijdse kennismaking met de schoolleiding. Daarna geeft u aan of u uw kind bij ons op school wilt plaatsen. De volgende stap is dat wij contact opnemen met de huidige school van uw kind(eren) om na te gaan of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind(eren). Bij plaatsing ontvangt u een inschrijfformulier en na retourontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier wordt de inschrijving van uw kind door ons bevestigd. 

Is er geen plaats, dan kunt u na het bezoeken van de kennismakingsbijeenkomst aangeven bij de management assistent of u uw kind(eren) wilt plaatsen op de reservelijst zij-instroom.

Op dit moment hebben we met een overgangsfase te maken. Dit betekent dat kinderen die zijn aangemeld vóór 24 mei 2023 én waarvoor een plek gereserveerd is, verzekerd blijven van deze plek. Ongeacht hun leeftijd bij aanmelding.  

Vragen?

Heeft u vragen over onze aanmeld- en/of inschrijfprocedure, neemt u dan per mail contact op met Sanne Viguurs of Marjolein Nijst.