Nieuwe leerlingen

Aanmelden

Om een goede keuze te maken voor de toekomstige school van uw kind, ontvangt onze schoolleider Margo Foppen u graag op school voor een eerste kennismaking. Deze bijeenkomst is met meerdere ouders/verzorgers tegelijkertijd. U krijgt algemene informatie over Jenaplanschool Het Spoor en er is gelegenheid om uw vragen te bespreken. 

Corona update
Vanwege Corona kunnen wij op dit moment geen volwassenen ontvangen in onze school. Daarom zijn onze kennismakingsbijeenkomsten online. De inhoud van de kennismaking is hetzelfde gebleven en daarnaast geven wij u graag een digitale rondleiding.

Mocht u een online kennismakingsbijeenkomst bij willen wonen, neemt u dan contact met onze management assistent Sanne Viguurs (sanneviguurs@wereldkidz.nl). Bij voldoende aanmeldingen wordt er een datum vastgelegd en ontvangt u daarvoor een uitnodiging. 

Kinderen die geboren zijn voor 2020 kunnen aangemeld worden maar komen op een reservelijst. Op dit moment zijn de groepen vol. 
Bent u op zoek naar een school voor uw, al naar school gaande kind(eren), vragen wij u dit aan te geven bij uw aanmelding voor deze kennismakingsbijeenkomst.