Nieuwe leerlingen

Aanmelden

Om een goede keuze te maken voor de toekomstige school van uw kind bieden wij de gelegenheid om een informatieochtend bij te wonen. De informatieochtenden zijn eens per maand op donderdagochtend van 09:00 uur tot 10:30 uur. U krijgt allereerst algemene informatie over Jenaplanschool Het Spoor, waarna kinderen uit de bovenbouw uw een rondleiding door de school geven. Na de rondleiding kunt u uw kind aanmelden.

Voor de kleuterbouw hebben wij tot 2021 een reservelijst.


De data voor de informatieochtenden van Jenaplanschool Het Spoor 2020 zijn:

2020:
Donderdag 2 april
Donderdag 7 mei
Donderdag 18 juni


U bent van harte welkom om deel te nemen aan een informatieochtend.
Aanmelden is niet nodig maar mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Margo Foppen. margofoppen@wereldkidz.nl

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Informatieboekje

Via onderstaande link vindt u het Informatieboekje schooljaar 2019-2020 van Het Spoor.
Informatieboekje het Spoor 2019-2020