Groep 1/2

Algemene informatie kleuterbouw

Als uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool. De stamgroepleider neemt ongeveer 10 weken voor de eerste schooldag contact met u op om wen afspraken te maken. Uw kind mag 4 x een dagdeel komen wennen voordat het 4 jaar wordt. Graag ontvangen wij voor de eerste keer wennen een korte presentatie om uw kind (bv. gezin, slaapkamer, activiteiten) voor te stellen.

Wij kijken dan met de groep wie er onze gelederen komt versterken.
De heterogeniteit is heel belangrijk. Een kind dat net op school komt krijgt een maatje toegewezen. Dit maatje kan hem helpen, dingen uitleggen, er voor hem zijn. Oudsten voelen zich zo verantwoordelijk en geven hulp, jongsten leren hulp aanvaarden. Zo creëren we ook een heel veilig pedagogisch klimaat, iets waar onze school bekend om staat. Hierbij is de samenwerking met ouders van essentieel belang.

Informatie over uw kleuter
Als u en uw kind de gang naar school hebben ontdekt, volgt er een startgesprek om de aanpassing aan school te bespreken. Een keer per jaar krijgt u een inhoudelijk gesprek over uw kind.
Afhankelijk van de instroomdatum is dit in januari of in mei. Als uw kind de bouw verlaat, volgt een eindgesprek over uw ervaringen in onze kleuterbouw. Omdat in de kleuterbouw het hele jaar door kinderen instromen, blijft een kleuter gemiddeld 2,5 jaar in een bouw. Samen met u wordt in de gesprekken met de leerkracht gekeken of uw kind toe is aan de volgende bouw.

Afspraken in de kleuterbouw
• Wij willen graag op tijd beginnen. Vanaf 8.30 uur is de aandacht er voor de kinderen. De school is open vanaf 8.15 om uw kind te brengen.
• Wij hechten aan een rustige start, omdat jonge kinderen kunnen schrikken van een drukke omgeving en omdat de focus naar de leerstand gaat. Daarom kunt u met uw kleuter nog gezellig samen een boekje lezen als u hiervoor nog even de tijd heeft. Neemt u dan achter uw kind plaats zodat de kleuters het overzicht houden in de kring.
• Wij hebben gymschoenen voor binnen. Met deze schoenen gymmen wij ook. Iedere groep heeft een kast om de schoenen te wisselen.
• Wij lopen op het schoolplein. Als je met de fiets komt moet je tijdig afstappen.
• Alle jassen en tassen hangen we aan de kapstokhaken.
• Als u een afspraak wilt maken met de stamgroepleider, kan dat aan het einde van de schooldag of per mail.

Ritmisch weekplan
Tijdens de projecten komen er allerlei vormen van het Jenaplan aan de orde, zoals gesprek, werk, spel en viering. Dit zijn de 4 pijlers van het Jenaplan. Ze komen elke dag terug (dagritme) zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn. Hoe ziet een ochtend/middag eruit?

Gesprek
We starten in de kring. In een kring kan iedereen goed oogcontact maken met elkaar en elkaar goed zien. Gesprek is immers de basis voor de omgang met de ander. Kinderen leren luisteren naar elkaar en ze leren woorden geven aan hun gedachten. De sfeer in de groepen zorgt ervoor dat in het gesprek ook veel sociale vorming plaatsvindt. Iedereen is anders en dat mag! In het gesprek bij de kleuters komen diverse dingen aan de orde zoals praten over het weekend, over je speelgoed (deze kring wordt geleid door de kleuters zelf), projectkringen, spreekbeurt of boekenkring, voorlezen of andere taalactiviteiten, rekenactiviteiten, muziek. Wij horen vaak de verbazing dat wij bij de kleuters “al” spreekbeurten houden. Het grappige is, dat wij ook bij de overgang naar de volgende bouw (de onderbouw, de groepen 3/4) horen dat dit juist een fantastisch onderdeel van onze school is. Wij zijn daar dan ook erg trots op.

Werk
Na de kring gaan de kinderen een activiteit kiezen en gaan ze aan het werk. Natuurlijk is bij de kleuters het leren nog veelal spelend, en is het onderscheid tussen spel en werk arbitrair. Van naspelen in een huishoek wat het kind thuis ziet, leert het bv. oefenen voor de grote wereld. Kinderen kunnen ook werken n.a.v. een opdracht (weektaak) of ze kiezen dus een meer vrije activiteit (huishoek, bouwhoek, watertafel, schilderen etc.). We sporen kinderen bij het werken aan tot veel zelfstandigheid en samenwerken. We hebben op onze school een weektaak. In de kleuterbouw maken de kleuters kennis met het afkruisen van hun weektaak. Ze leren hiermee de verantwoordelijkheid nemen voor hun taak. Ook hebben de kleuters de verantwoordelijkheid om na het werk op te ruimen. Als iedereen heeft opgeruimd gaan we weer in de kring en dan kunnen de kinderen vertellen over hun werk. Hierna gaan we eten en drinken (op onze school eten wij gezonde tussendoortjes).

Spel
Na het eten komt er een bewegingsactiviteit bv. buiten spelen of gymmen. In het vrije spel krijgen fantasie en creativiteit een kans, en komen normen en waarden tot ontwikkeling.
Een gevleugelde uitspraak is “samen spelen, samen delen”. Dat dit nog niet altijd gemakkelijk is en leidt tot conflicten, is de kans om te bouwen aan respect voor de ander en opkomen voor jezelf. De week heeft ook zijn eigen ritme zoals bv. op elke maandag en donderdag gym. Op woensdag is er keuze-uur en Engelse les en vrijdags is er een weeksluiting. Iedere groep heeft 1 werkuur per week I-pads en in iedere kleutergroep worden boekenkringen en spreekbeurten gehouden.

Viering
Een Jenaplanschool is een leef- en werkgemeenschap. In iedere gemeenschap neemt viering een belangrijke plaats in. Samen beleven is de essentie van vieren. We vieren uiteraard de verjaardagen, en de feesten. Ook sluiten we iedere week af met een weeksluiting in de eigen stamgroep. De kleuters oefenen voor hun weeksluiting een liedje of dansje, toneeltje of
poppenkast, en bereiden dit in een klein groepje voor. Uiteraard laten de toeschouwers (de andere kleuters) hun waardering blijken. De weeksluiting vindt soms in bouwverband plaats, bouwviering, en soms is er een gemeenschappelijke viering. Ouders mogen af en toe ook naar een bouwviering komen kijken.

Huisbezoek
Veel scholen hebben het huisbezoek bij kleuters afgeschaft. Onze school doet deze bezoekjes wel, omdat het een belangrijk aspect is binnen onze Jenaplan visie. Thuisfront, school en kind zijn even belangrijke actoren en interactie tussen de actoren zorgt voor een beter welzijn en begrip en betere prestaties. Bij de kinderen uit groep 1 komt de leerkracht een keer op huisbezoek. Dit is voor het kind en niet over het kind. Uw kind mag de leerkracht laten zien wat hij verkiest te laten zien en drinkt even een gezellig kopje thee o.i.d. met uw kind. Na een half uur is het alweer voorbij. De meeste kinderen vinden het geweldig! Natuurlijk is het niet verplicht, dus wij komen alleen met uw toestemming.

Wereldoriëntatie is het hart van ons Jenaplanonderwijs
U heeft gekozen voor onze Jenaplanschool. Dit type onderwijs is door Peter Petersen begin 20-ste eeuw vorm gegeven. Hij wilde heel veel werken vanuit de wereld om de kinderen heen, dus wereldoriëntatie is het hart van het Jenaplan onderwijs.
Het kind is betrokken en verwonderd en wil de wereld leren begrijpen. Vanuit een veilige basis en vanuit nieuwsgierigheid komt het kind tot leren. We werken daarom in projecten, bv. Herfst, Sinterklaas, Wonen. In ieder project komen sleutelbegrippen aan de orde. En bij ieder project horen spullen die op de kijktafel komen. Samen met u(w) kind maken wij de kijktafel. De betrokkenheid wordt hierdoor verhoogd. U krijgt in de kleuterbouw altijd korte informatie over het a.s. project en de leerdoelen.