Vertrouwenspersoon

De school heeft 2 interne contactpersonen, dat zijn: Denise Cameron en André Bolks.
Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 15.00 uur en 17.00 uur op 030 6918615.
Zij kunnen u informeren over de procedure. Daarbij kunnen zij u adviseren en verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon
Het college van bestuur heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangewezen. Zij is deskundig en kan helpen en adviseren rondom het indienen van een eventuele klacht
De vertrouwenspersoon is mevrouw Yvonne Kamsma. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-14001672 en op email: yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl