Actueel

Kennismakingsbijeenkomsten en aanmeldprocedure

Voor- aanmelden en inschrijven

Om een goede keuze te maken voor de toekomstige school van uw kind, ontvangt onze schoolleider Margo Foppen u graag op school voor een eerste kennismaking. Deze bijeenkomst is met meerdere ouders/verzorgers tegelijkertijd. U krijgt algemene informatie over Jenaplanschool Het Spoor en er is gelegenheid om uw vragen te stellen. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer informatie over het aanmelden van uw kind(eren).
We hebben graag alle aandacht voor jullie als ouders en de vragen die jullie stellen, we zien jullie graag zonder kinderen op de bijeenkomst.

Mocht u een kennismakingsbijeenkomst bij willen wonen, neemt u dan contact met onze management assistent Sanne Viguurs. 

Aanmeldprocedure op Het Spoor voor kinderen van 3 jaar en ouder

Als u, na het bezoeken van de kennismakingsbijeenkomst, uw kind wilt plaatsen op Het Spoor dan kunt u dat aangeven bij de management assistent. U ontvangt dan een mail met een inschrijfformulier dat u vervolgens per mail retour kunt sturen. Als wij het formulier hebben ontvangen, schrijven wij uw kind(eren) in onze administratie in en ontvangt u van ons een bevestiging van inschrijving.

Ongeveer 10 weken voor de start van uw kind neemt de stamgroepleider contact met u op om afspraken te maken over het wennen. Eén maand voordat uw kind start op Het Spoor ontvangt u een mail met alle informatie die u nodig heeft voor een goede start op school.

Interesselijst

Per geboortejaar nemen wij een bepaald aantal kinderen aan. Wanneer dit aantal bereikt is, komen kinderen op een interesselijst. Op het moment dat er een plaats vrijkomt, plaatsen we kinderen van de interesselijst. Als uw kind(eren) in aanmerking komt voor een vrijgekomen plek, nemen wij contact met u op.

Aanmeldprocedure op Het Spoor voor kinderen jonger dan 3 jaar

Als u, na het bezoeken van de kennismakingsbijeenkomst, interesse heeft in Het Spoor, kunt u dat aangeven bij de management assistent. Als uw kind nog geen 3 jaar oud is, kunt u een vooraanmelding doen. U ontvangt hiervoor een formulier voor - aanmelding. Wanneer wij deze ingevuld retour hebben ontvangen, bevestigen wij de vooraanmelding van uw kind. Wij laten u dan weten of er een plaats gereserveerd is in de groep of dat uw kind op een interesselijst geplaatst wordt. 

Als er voor uw kind een plaats is gereserveerd, nemen wij contact op als uw kind 3 jaar is geworden. Op dat moment zetten wij de ‘reservering’ om in een ‘inschrijving’. Dan ontvangt u het inschrijfformulier en na het retourneren van dit inschrijfformulier bevestigen wij de inschrijving op Het Spoor. Pas dan is de inschrijving definitief. 

Mocht u tijdens dit gesprek aangeven tóch voor een andere school te kiezen, dan komt er ruimte in de jaargroep en kunnen wij ouders van kinderen die op de interesselijst staan gaan benaderen. 

Aanmeldprocedure op Het Spoor voor schoolgaande kinderen oftewel ‘zij-instromers’

Door een verhuizing bijvoorbeeld kunt u op zoek zijn naar een school voor kinderen die elders al naar school gaan. Neemt u dan contact met ons op. 

Wij gaan dan eerst na of er ruimte is in de groep(en) waar uw kind(eren) in zou moeten stromen. Is er een plek dan volgt een wederzijdse kennismaking met de schoolleiding. Daarna geeft u aan of u uw kind bij ons op school wil plaatsen. De volgende stap is dat wij contact opnemen met de huidige school van uw kind(eren) om na te gaan of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind(eren). Bij plaatsing ontvangt u een inschrijfformulier en na retourontvangst wordt de inschrijving van uw kind door ons bevestigd. 

Is er geen plaats, dan kunt u na het bezoeken van de kennismakingsbijeenkomst aangeven bij de management assistent of u uw kind(eren) wilt plaatsen op de interesselijst zij-instroom. 

Vragen?

Heeft u vragen over onze aanmeld- en/of inschrijfprocedure, neemt u dan per mail contact op met Sanne Viguurs of Marjolein Nijst. Media
  • this_way_0