Actueel

Informatiebijeenkomsten, nieuwe data!

Om een goede keuze te maken voor de toekomstige school van uw kind, ontvangt onze schoolleider Margo Foppen u graag op school voor een eerste kennismaking. Deze bijeenkomst is met meerdere ouders/verzorgers tegelijkertijd. U krijgt algemene informatie over Jenaplanschool Het Spoor en er is gelegenheid om uw vragen te bespreken. 

Vanwege Corona kunnen wij een beperkt aantal volwassenen ontvangen in onze hal. Dat mag alleen als er geen kinderen op school zijn, dus de woensdagmiddag.  Wij verzorgen op de volgende woensdagen een informatiebijeenkomst:  
* Woensdag 8 juli van 15.00 tot 16.00 uur, deze is VOL
* Woensdag 23 september van 15.00 tot 16.00 uur, deze is VOL
*Woensdag 14 oktober van 15.00 tot 16.00 uur
* Woensdag 4 november van 15.00 tot 16.00 uur


Mocht u op een van de data aanwezig willen zijn voor een rondleiding, neemt u dan contact met onze schoolleider Margo Foppen ( margofoppen@wereldkidz.nl). Vanwege het beperkte aantal gasten dat we mogen ontvangen, is aanmelden een verplichting

Kinderen die geboren zijn voor 2019 kunnen aangemeld worden maar komen op een reservelijst. Op dit moment zijn de groepen vol. 
Bent u op zoek naar een school voor uw, al naar school gaande kind(eren), vragen wij u dit aan te geven bij uw aanmelding voor deze kennismakingsbijeenkomst. 


Media
  • this_way_0