De kinderraad

De Kinderraad
Op het Spoor zijn we veel met de kinderen in gesprek. Om te horen wat ze belangrijk vinden in het onderwijs en op hun school. Dit doen we in individuele gesprekken, met groepsgesprekken en door middel van de Kinderraad.

De kinderraad bestaat uit 6 kinderen, één uit elke middenbouw en bovenbouw stamgroep. Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen solliciteren naar een plekje in de raad. Eén keer in de 3 á 4 weken wordt er vergaderd over zaken die te maken hebben met het reilen en zeilen van de school. Alle kinderen van de school hebben een stem door tijdens groepsgesprekken hun vragen te stellen, door ideeën in de ideeënbus te doen of door de kinderen van de raad persoonlijk aan te spreken.

Het afgelopen jaar heeft de kinderraad zich hard gemaakt voor een aantal belangrijke zaken, zo waren ze betrokken bij de organisatie ecoweek en hebben ze zelfs met wethouder Luca om de tafel gezeten om plasticinzameling op school mogelijk te maken.

De huidige kinderraad heeft duurzaamheid, communicatie en sport als speerpunt. Ze zetten het organiseren van het plastic inzamelen voort, ze inventariseren of er behoefte is aan een sportdag, ze hebben een rol in de ontwikkeling van het groene schoolplein én ze nemen het plan van een kind om de schoolkrant een nieuwe vorm te geven heel serieus.
De besluiten die de kinderraad neemt worden met de schoolleider doorgenomen en zo nodig gaan ze als voorstel richting MR en OR.