Nieuw schoolgebouw

Nieuwbouw Jenaplanschool Het Spoor

Wat zijn wij er blij mee! We krijgen een geweldig mooie nieuwe school, op de plek waar nu de oude school staat. Daarvoor moet er heel wat gebeuren. Er moet worden gesloopt, gebouwd en verhuisd. Natuurlijk houden we goed in de gaten dat het goede Jenaplanonderwijs op niveau blijft zoals u als ouders en onze kinderen gewend zijn. 

Het volledige traject tot dat we de nieuwe school betrekken, wordt bijgehouden op deze website. U kunt dus zelf alle ontwikkelingen in de gaten houden. Regelmatig attenderen wij u er via Social Schools op als er weer nieuws op de website staat. Heeft u vragen, dan kunt u een mail sturen naar onze schoolleider margofoppen@wereldkidz.nl.