Missie & Visie

Ieder kind is anders, elk kind is uniek.
 Dus doen we er als jenaplanschool alles aan om het kind dát te kunnen bieden wat het nodig heeft. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen in eigenheid en tot de beste versie van zichzelf. Natuurlijk wordt de algemene leerstof aangeboden en staat de eigenheid van het kind centraal, maar er is meer. Wat heeft uw kind nodig, waar vindt het kind houvast en kracht? Om eigen talenten te ontwikkelen en het leven te omarmen. Iedereen is verschillend en niemand leeft alleen. En daarom geloven wij in SAMEN, met elkaar, samen leef je het leven en koester je de wereld om je heen. Wereldoriëntatie is dan ook het HART van onze Jenaplanschool. De start van alles wat we doen, zodat ieder kind zich kan ontwikkelen in relatie tot zichzelf, met anderen en met de wereld om zich heen. 


Stamgroepen
We werken met stamgroepen, kinderen van verschillende leeftijden en niveaus, samen in een groep. Juíst omdat de verschillen er mogen zijn, in leeftijd, ontwikkeling, spel en talenten. Net als in een gezin, net als in de wereld om ons heen. In de stamgroep leren kinderen elkaar te helpen, van elkaar te leren en hun eigen ontwikkeling op waarde te schatten. In een stamgroep zien de ouders, de groepsleiders en de kinderen zelf hoe ze groeien, leren en ouder worden. Klaar voor de echte wereld om hen heen. Bij ons leren kinderen door werken, spelen, praten en vieren. Samen praten, samen werken, samen spelen en samen vieren, vormen de basis van onze school. Zoals in het leven. 


Ritmisch weekplan
Natuurgetrouw wisselen ze elkaar af in een ritmisch weekplan. Betekenisvol onderwijs door ervaringsgericht leren. De kring is de basis van waaruit we plannen, praten en presenteren. De plek waar ieder kind zich leert te uiten, te luisteren en een mening te vormen. Samen praten als basis van samen leven. We werken samen in blokken en instructie. Ieder kind werkt zelfstandig en leert verantwoordelijk te zijn voor wat ze moeten en willen leren en wanneer ze om hulp vragen. We leren niet alleen uit de boeken. Bij ons probeer en leer je wat je met je kennis kunt doen. Je leert het leven te ontdekken. Zelfstandig en betekenisvol leren, is waar wij als Jenaplan voor staan. Met samen spelen gaat ook het leren door. We leren rekening houden met elkaar, overleggen en beslissen. En spelenderwijs brengen we samen wat we met het hoofd en hart hebben geleerd. Door samen vieren verbinden we met elkaar. We openen en sluiten af. We delen prestaties en gevoelens. Bijzonder en stille momenten. Vaststaand en spontaan. Met samen vieren maken we de cirkel steeds weer rond. Voor ons is ieder kind uniek. We gaan uit van kracht en talenten. En omarmen de verwondering. Van elk kind, op ieder moment.

Jenaplan, school waar je leert samenleven. Ook voor uw kind.