Wat maakt onze school uniek?

Openbaar onderwijs

Kinderen moeten kunnen opgroeien in een leef- en werkgemeenschap (de school) die qua samenstelling lijkt op de maatschappij, waarvan zij deel uitmaken. Een openbare school is een ontmoetingsplaats waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht de maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Binnen de school komen de kinderen, net als in de maatschappij, in aanraking met een veelvormigheid van opvattingen, waarden en normen. Openbaar onderwijs stimuleert de kinderen tot verdraagzaamheid en eerbied voor meningen van anderen. Wij hopen dat hierdoor erkenning en respect voor elkaar ontstaat, opdat zo veel mogelijk overtuigingen tot hun recht kunnen komen.

Jenaplanessenties

De jenaplanessenties zijn de extra vaardigheden en gedragslijnen waaraan kinderen gedurende hun schoolloopbaan op een jenaplanschool werken. Zij leveren een bijdrage aan het bevorderen van de ondernemende houding bij kinderen. Onze jenaplanessenties zijn:

  • Ondernemen
  • Plannen
  • Samenwerken
  • Creëren
  • Presenteren
  • Reflecteren
  • Verantwoorden
  • Zorgen voor
  • Communiceren
  • Respecteren

Klik hier voor meer informatie over de jenaplanessenties.