Fase 1 - Sloop Meerklank Slotlaan 330

 

Klik hier voor de pdf versie van de fasetekening.

Sloop Meerklank

De fase van de sloop van de Meerklank gaat echt beginnen. De werkzaamheden vinden plaats tussen donderdag 07-12-2023 en vrijdag 19-01-2024. Er is een volgorde, maar de planning is niet per dag aan te geven omdat dit afhankelijk is van het verloop ervan. 

Eerst wordt de fietsenstalling verplaatst, vervolgens wordt alles gedaan om de bouwweg te realiseren. Zodra er een veilige, afgebakende bouwweg ligt, start de sloop. Uitloop is mogelijk, vanwege het weer of andere onvoorziene omstandigheden. We hebben contact met de werkmannen en proberen e.e.a. af te stemmen op onze schema’s. Dat kan uiteraard niet in alles.

Veiligheid

Met het oog op de veiligheid van u en uw kinderen, worden er op dagen waarop er veel vrachtverkeer van en naar de slooplocatie rijdt, verkeersregelaars ingezet. Een ander punt in het kader van veiligheid: het bouwhek wordt afgeschermd met bouwdoeken zodat er geen handjes door het hekwerk gestoken kunnen worden. Indien nodig, is er een vluchtroute vanaf het kleutergebouw onder het poortje door (Bethanieplein). 

Looproutes & fietsenstalling

In de fasetekening ziet u de grijze looproutes. 

De fietsenstalling wordt tijdelijk verplaatst naar de voortuin. Hieronder ziet u de plattegrond van de tijdelijke fietsenstalling: de ingang is vanaf het trottoir, daarna het schoolplein op via 2 hekken. Dit wijst zich vanzelf. Het is de bedoeling dat de kinderen de fietsen van achter naar voren neerzetten, er is een rij gereserveerd voor de medewerkers. We gebruiken de fietsenstalling zolang de bouwweg er is, dus tot en met de allerlaatste fase van de realisatie van de MFA.

7 december 2023

  • Start voorbereidende werkzaamheden sloop Meerklank
  • Voortuin wordt leeg gehaald om betegeld te kunnen worden voor de nieuwe tijdelijke fietsenstalling

15 december 2023:

  • Nieuwe fietsenstalling voor school is betegeld en in werking vanaf vandaag.
  • Bouwhekken voor de bouwweg zijn geplaatst
  • Oude fietsenstalling is gesloopt

18 december 2023

  • Toegangsweg vanaf Bethanieplein is dicht, vanaf vandaag gebruikt iedereen de ingang aan de Stationslaan.

21 december 2023

  • De sloop van de Meerklank is gestart

9 januari 2024

  • Afvoer sloop Meerklank

 

 

15 januari 2024

  • Het terrein van de Meerklank is zo goed als leeg en wordt nu gereed gemaakt voor de plaatsing van de tijdelijke speelzaal voor de kleuters.