Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad van WereldKidz Het Spoor vraagt van de ouders een vrijwillige bijdrage per jaar van €100,- per kind. Deze bijdrage wordt gebruikt om in de school die zaken te bekostigen waar geen vergoeding van het college van bestuur tegenover staat. Zo worden allerlei evenementen bekostigd zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het zomerfeest, enz. en een bijdrage geleverd aan duurzame apparatuur zoals toneelverlichting, geluidsapparatuur en de aanschaf van I-pads. Ook wordt gereserveerd voor onderhoud aan het speelplein. Tijdens de jaarvergadering legt de ouderraad verantwoording af aan de ouders over het gevoerde ( financiële) beleid.