Luizencontrole

Het woord luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en onverzorgd zijn. Het is wel knap lastig en vervelend voor kinderen. Iedereen kan luizen oplopen. Op school controleert een vast groep ouders, de zg luizenpluizers, de kinderen op luizen.

  • Kinderen met luizen worden niet naar huis gestuurd
  • De luizencontrole vindt volgens plaats in de eerste week na iedere vakantie 
  • Alle kinderen worden gecontroleerd
  • Bij besmetting wordt nog één extra controle gehouden (na twee weken). 
  • Bij vaststelling of melding van hoofdluis bij een kind krijgen alle ouders bericht middels een brief
  • Van ouders wordt dan verwacht dat zij actie ondernemen
  • Het controleren op school is preventief. Als ouder/verzorger bent u zelf verantwoordelijk om uw kind(eren) regelmatig te controleren op luizen en neten.
  • Ouders geven op school door als hun kind hoofdluis heeft.
  • Bij vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot de schoolleider van de school.

Hoofdluispreventie is de verantwoordelijkheid van ouders. De luizencontrole op school is een extra controle en moet gezien worden als ondersteuning voor de ouders. Kam de avond voor elke luizencontrole op school thuis je kind(eren) met een luizenkam/netenkam. Sowieso is thuis regelmatig controleren de beste optie om hoofdluis te voorkomen.

Waarom?
Naast de controle op school moet je zelf thuis controleren om 2 redenen:
- We vinden bij de controle op school natuurlijk liever geen luizen. Als iedereen thuis alvast controleert is de controle snel klaar. Prettig voor de luizenouders, jezelf en vooral voor je kind.
- Op school wordt er alleen gecontroleerd en niet gekamd. De kans dat er iets over het hoofd gezien wordt, is aanwezig.

Hoe?
Kam het haar goed uit met een gewone kam of borstel.
Kam scheidingen in het haar en verdeel het haar in strengen.
Gebruik een luizenkam/netenkam. Begin dicht bij het hoofd en kam in één keer door tot aan het einde van de streng. Kam boven wit papier of de wasbak. Luizen vallen (indien aanwezig) dan op het papier of in de wasbak. Luizen zijn grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels en neten zijn grijs-wit. Inspecteer het haar achter de oren en in de nek extra goed.

De grootte van een hoofdluis en neet in vergelijking met een lucifer


Download de kaminstructies en het 5-stappenplan indien hoofdluis is aangetroffen.
Kam instructies in PDF (110 kB)
5-stappen plan in PDF (128 kB)
Cursus luizenpluizen in woord en beeld.

Nieuwe richtlijnen
In 2011 heeft het RIVM een nieuwe richtlijn hoofdluis (het LCI-protocol) gepresenteerd. Deze bevat 2 belangrijke aanpassingen:

- Goed nieuws voor alle ouders: wassen en stofzuigen hoeft niet meer bij een hoofdluis besmetting. Recent wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de kans op besmetting via jassen, kammen, mutsen minimaal is. Luizenzakken/luizencapen dragen niet bij aan het voorkomen van hoofdluis. In plaats daarvan moet alle aandacht naar de koppies van de kinderen: blijven kammen en controleren tot alles weg is. Vooral controleren moet vaker plaatsvinden.

- De lijst met aanbevolen bestrijdingsmiddelen is aangepast: middelen op basis van dimeticon zijn opgenomen in het LCI-protocol Hoofdluis van het RIVM. Dimeticon, een silicoonachtige stof, heeft een fysische werking. Bij een behandeling kapselt het polymeer de luis hermetisch in, waardoor deze door een tekort aan zuurstof sterft. De werkzaamheid is in diverse klinische studies meermalen bewezen. Evenals de kammethode leidt een behandeling met dimeticon niet tot resistentieontwikkeling. Kammen in combinatie met een antihoofdluismiddel is bewezen effectief.