Klachtenprocedure

Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent over onze school. Maar het kan altijd zijn dat er iets is wat u dwars zit. We willen uw klacht graag horen. Alleen door met elkaar te blijven praten over wat fout gaat, kunnen we bijstellen en verbeteren. Uw belangrijkste aanspreekpunt bij klachten is de stamgroepleider van uw kind. Heeft u twijfels over de begeleiding van uw kind, over de ontwikkeling van uw kind of over de gang van zaken op school, loop dan altijd eerst naar de stamgroepleider.
Het kan zijn dat de stamgroepleider uw probleem niet naar tevredenheid kan oplossen. In dat geval is de schoolleider, Conny van Egmond, het juiste aanspreekpunt. De schoolleiding heeft geen vast spreekuur maar u kunt altijd een afspraak maken.

Iedere openbare Wereldkidz-school  heeft ook een onafhankelijk/neutraal klachtencontactpersoon. Op onze school is dat Birgit Kok. Indien een ouder of teamlid nergens terecht kan met zijn/haar klacht dan kan men deze persoon aanspreken. Hij zal het probleem niet direct oplossen maar zij kent wel alle wegen die bewandeld kunnen worden teneinde tot een goede oplossing te komen.