Schoolondersteuningsplan

Het schoolondersteuningsplan

In het Schoolondersteuningsplan wordt beschreven hoe wij als school de ondersteuning op school vormgeven. Het gaat hierbij om het realiseren van passend onderwijs voor alle kinderen. Het is ons motto dat alle kinderen succesvol op school zijn en dat er gelukkige kinderen rondlopen in een gelukkige school. Hierbij vinden wij het belangrijk de visie die wij als jenaplanschool hebben hierbij als rode draad te gebruiken. In dit document kunt u alles lezen dat te maken heeft met de ondersteuning op school, van de rol van de intern begeleider tot het passend onderwijs op gebied van rekenen. Wij hopen dat het een document is geworden die voor jullie als ouder en als kind duidelijk leesbaar is, waardoor duidelijk wordt waarom wij doen wat wij doen.