Dyslexie

Dyslexie

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het latijn, waarbij dys staat voor ‘niet goed functioneren’ en lexis voor ‘taal of woorden. Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als: ‘…..een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau’ (SDN, 2008).

In het dyslexiebeleid van het Spoor kunt u lezen welke procedures wij volgen.
Meer informatie voor ouders vindt u terug in procedure dyslexiebeleid ouders.